Corporate identity

Firemní identita, též firemní styl nebo Corporate identity (CI) se často definuje jako souhrn prostředků firmy k vizuální komunikaci s okolním světem. Corporate identity zahrnuje zpracování veškerých grafických prvků, kterými se společnost identifikuje především navenek. Firemní styl ovlivňuje úspěšnost společnosti, napomáhá k příznivému pohledu zákazníků a partnerů na firmu, proto je nezanedbatelnou částí správného fungování celého systému.
 

Dodržování pravidel firemního stylu

Základem Corporate identity je logo, dalšími prvky jsou například webové stránky a vizitky, billboardy, eshopy, bannery, firemní dokumenty, letáky, reklamy a další. Profesionální firemní identita vychází ze zásad, kterými se řídí firemní kultura, dodržuje pravidla pro korporátní design a formy komunikace. Pro pozitivní obraz firmy je nutné dodržovat stanovaná pravidla právě v těchto  oblastech:

1. Firemní kultura - zásady řízení a předpisy v jednání směrem ven z firmy (zákazníci, obchodní partneři, zástupci médií, orgány státní správy, konkurence, veřejnost), ale uvnitř firmy (vlastními zaměstnanci, jejich rodinní příslušníci, bývalý zaměstnanci). Správné zformulování vnitřních firemních hodnot a celkového pracovního klimatu napomáhá k vybudování stabilní firmy s jednotným Corporate identity.

2. Firemní komunikace - zásady pro komunikaci (uvnitř i směrem z firmy) s cílovými skupinami, aby byly splněné dlouhodobé záměry a cíle firmy.

3. Vizuální styl – definice formálních prvků (logo manuál, design manuál), kterými se firma prezentuje na veřejnosti.

4. Produkty – nabízené výrobky a služby jsou podstatou existence firmy. Musí sledovat základní záměr firmy a jejím prostřednictvím se realizuje vize a poslání firmy.

 

Firemní identita

Firemní identita v sobě zahrnuje vlastní firemní kulturu, styl, hodnoty i tradici. Vizuální projev firemní identity se označuje jako firemní design. Pokud je Váš firemní design atraktivní a zajímavý, může se stát velmi silným a účinným marketingovým nástrojem vaší firmy, protože dennodenně ovlivňuje zákazníky a tím i zisk firmy.
 

Budování firemní značky

Úspěšná společnost si uvědomuje sílu a důležitost budování dobrého jména a firemní značky. Tvorba firemní identity vždy začíná sběrem všech důležitých informací, seznámení se s firemní filozofií, požadavky, cíli i vizemi do budoucnosti. Koncepce firemního stylu musí být vytvořena tak, aby byla skutečným odrazem firemní kultury společnosti a reprezentovala ji na každém svém kroku.
 

Služby Corporate identity

Nejčastěji nabízené služby z oblasti firmení identity:

 • Výběr názvu firmy, značky nebo zboží (naming)
 • Slogan
 • Návrh a tvorba loga a logotypů, logomanuál
 • Jednotý grafický styl
 • Obalový design
 • Firemní tiskoviny (vizitky, obálky, hlavičkové papíry, razítka)
 • Letáky, brožury a katalogy
 • Plakáty, bannery, polepy automobilů a billboardy
 • Reklamní inzerce a reklamní kampaně
 • Webové stránky, eshopy
   

Firemní identita od profesionálů

Pro úspěšnou firemní identitu je důležitý dobrý nápad, cit pro detail a sladění barevných kombinací. Nezanedbatelnou roli hraje i dlouholetá praxe v oborech design a grafika. To vše vám můžeme nabídnout. Stačí nás kontaktovat níže uvedeným formulářem.
 

Nezávazná poptávka

captcha