Marketing & propagace

Internetový marketing a propagace webových stránek na internetu je vellice širokou oblastí.  Zjednodušeně řečeno se jedná o všechny služby internetu, které lze využít pro podporu marketingových aktivit a propagaci firmy. Zahrnuje oblast online reklamy, online public relations, online direct marketingu a podpory prodeje na internetu. Jen správně zvolená strategie propagace přinese nové zákazníky a vyšší zisky.

Propagace a marketing

Nástroje internetového marketingu

Kontextová (intextová) reklama - reklama, která se objevuje v samotném textu webové stránky. Slova jsou v textu zvýrazněná a při najetí myši na vybrané slovo se objeví text reklamy. Zpravidla se odměna platí za kliknutí.

Marketing ve vyhledávačích (SEM) – získávání návštěvníků pomocí vyhledávačů jako je Seznam, Google, Centrum, Yahoo. Optimalizací webových stránek pro vyhledávače se dociluje co nejlepšího umístění ve výsledcích vyhledávání pro určitá klíčová slova. Cílem je umístění webu na první stránce výpisu.

Tvorba internetových stránek – webová prezentace je základním prvkem internetového marketingu. Důležité je použití nejmodernějších metod pro tvorbu webových stránek. Stránka musí být navržená tak, aby uživatele co nejvíce oslovila. A to jak po stránce grafického zpracování, tak i po stránce obsahové.

E-mail marketing – zasílání emailových zpráv je efektivní způsob komunikace se zákazníky, spotřebiteli nebo obchodními partnery. Předností emailového marketingu je rychlost doručení, nízké náklady, aktuálnost prezentovaných informací a zpětná vazba od zákazníků. Známe 2 nástroje e-mailingu: reklamní e-mail a newsletter. Praxe potvrzuje, že efektivita newsletteru je vysoká.

Public relations (PR) na internetu - budování vztahů firmy s veřejností prostředky internetu. Typickým nástrojem PR na internetu je psaní PR článků a následné zveřejňování na speciálních serverech. Jednak lze tímto způsobem získat cenné zpětné odkazy, ale i samotný obsah článků informuje širokou veřejnost o novinkách ve firmě, prodávaných produktech, značce nebo zajímavostech na samotné webové stránce.

PPC reklamní systémy – platba za prokliknutí (klikne-li návštěvník na reklamu, zaplatíte poplatek). Nejrozšířenější forma internetového marketingu. Zadavatel reklamy si sám určí, kolik je ochoten za celou reklamní kampaň zaplatit. Ceny za prokliknutí jsou různé v závislosti na klíčových slovech, pod kterými chcete, aby se reklama zobrazovala.

Affiliate marketing – provizní systém, kdy se platí za každého přivedeného zákazníka. Zobrazování reklamy na partnerských webech je zdarma a platí se až ve chvíli, kdy návštěvník, který klikne na odkaz, uskuteční nákup. Zadavatel si určí cenu, kterou je ochotný za přivedeného zákazníka zaplatit. Jedná se o nejméně rizikový způsob reklamy.

Bannerová reklama -  reklamní místo o různých velikostech, které poskytují provozovatelé webstránek za úplatu. Jedna z dražších forem reklamy, která je ale velice efektivní při brandové reklamní kampani (posílení značky).

Virální marketing – tento typ reklamy se šíří lavinovitě (samospádem) mezi uživateli internetu. Je založený na spontánní reakci uživatelů, kteří dobrovolně šíří reklamní sdělení. Typickým představitelem je vtipné video, které se spolu s vloženou reklamní zprávou samovolně šíří napříč internetem. Výhodou virálního marketingu jsou nízké provozní náklady a někdy až překvapivá rychlost šíření.

Výměnná reklama – provozovatel internetových stránek poskytne prostor pro zobrazování cizích reklam. Jako protislužba se poskytuje zobrazování jeho reklamních bannerů na stránkách ostatních členů výměnné sítě. Nejvýhodnější je výměna reklamy mezi partnery a klienty.

Advergaming - vytváření počítačových her pro potřebu značek a jejich umisťování na internet. Reklamní sdělení se tak šíří zábavnou a nenásilnou formou. Advergaming dokáže pozitivně ovlivnit postoj návštěvníků k webovým stránkám, firmě nebo značce.

Věrnostní programy - vhodný nástroj k udržení současných a k přilákání nových zákazníků. Využíti nacházejí zejména v eshopech. Cílem je motivovat zákazníka k dalšímu nákupu. Například při nákupu získá zákazník určitou odměnu pro další nákup nebo čím déle je stálým zákazníkem, tím vyšší slevu může získat.

Internetové aukční portály – produkty je možné nabízet na aukčních portálech. Tyto stránky mají vysokou návštěvnost. Díky aukčním portálům lze efektně zvýšit povědomí o webové stránce, produktech, ale i samotné firmě nebo značce. Nejznámějším internetovým aukčním portálem je Aukro.

SMM (social media marketing) – udržování kontaktu se zákazníkem pomocí sociálních sítí. Sociální sítě jsou nejnovějším trendem v internetovém marketingu. Stačí jedno kliknutí a všichni uživatelé, kteří vás sledují, se dozví všechny novinky. Neznámějšími nástroji SMM jsou Facebook, Twitter, Google+, YouTube a Pinterest.
 

Propagace na míru

Neexistuje jedna univerzální marketingová šablona, která přesně definuje úspěšné marketingové praktiky. Vždy je nutné vybrat smysluplnou kombinaci marketingových aktivit, které budou pro daný projekt nejefektivnější. V každém případě je nutné zvážit situaci na trhu, požadavky konkrétního klienta, firemní strategii a vytyčené cíle.  My tyto zásady dodržujeme, k zákazníkovi přistupujeme individuálně. Marketingové nástroje a propagaci stránky ušijeme každému na míru.
 

Nezávazná poptávka

captcha